klachten en problemen

spreekkamerlogo Y def 

Psychotherapie kan zinvol zijn bij de volgende klachten en problemen:

• depressieve klachten, stemmingswisselingen, geïrriteerdheid, vlakheid
• angst- en spanningsklachten
• dwangmatigheid
• problemen in de omgang met anderen, verlegenheid, eenzaamheid, problemen met binding, verlating, intimiteit
• werk- en studieproblematiek
• (gecompliceerde) rouwverwerking
• overmatige schuld- en onzekerheidsgevoelens
• ingrijpende levensveranderingen
• identiteitsproblematiek, zoals moeite met keuzes maken, seksuele geaardheid, rol in gezin en maatschappij
• moeilijkheden bij zelfstandig functioneren
• persoonlijkheidsproblematiek

Voor wie?

In mijn praktijk behandel ik volwassenen vanaf 18 jaar.

In mijn praktijk is zowel behandeling in de Basis-GGZ als in de Specialistische GGZ mogelijk. Als de verwachting is dat de klachten met een beperkt aantal gesprekken verlicht kunnen worden, verwijst de huisarts voor behandeling in de Basis-GGZ.

Ik bied overwegend behandeling in de Specialistische GGZ; daarbij gaat het vaak om complexe problematiek. De klachten bestaan meestal al langer en eerdere behandeling in de Basis-GGZ heeft onvoldoende resultaat gebracht.

Wat behandel ik niet?

Ik behandel géén gedragsproblemen, verslavingsproblematiek, agressie, eetstoornissen. Ook als de inschatting is dat er sprake is van ernstige crisisgevoeligheid, verwijs ik door naar een collega c.q. een GGZ-instelling. Een van de redenen voor dit beleid is dat mijn praktijk niet 24 uur per dag bereikbaar is.