kosten en regels

kosten en regels

Kosten
Psychotherapie wordt volledig vergoed vanuit het basispakket van uw zorgverzekering. De kosten worden aan het eind van de behandeling, en in ieder geval na één jaar, direct bij uw zorgverzekeraar gedeclareerd door mij, MITS ik een contract heb met betreffende verzekeraar (zie hieronder voor overzicht). Van uw zorgverzekeraar ontvangt u dan (voor zover van toepassing) een rekening voor uw eigen risico.

N.B.: het eigen risico geldt voor alle zorg die u heeft gebruikt in het betreffende jaar, ook bij andere zorgverleners, zoals artsen, tandarts, fysiotherapeut, etc.

Wat wordt niet vergoed?
Sommige diagnoses worden door de zorgverzekeraars niet vergoed. Als tijdens de intake blijkt dat de voorgestelde behandeling onder niet-verzekerde zorg (OZP= onverzekerde zorg product) valt, bespreek ik dat. Het is wel mogelijk om de kosten zelf te betalen. Het tarief voor behandeling is 114,41 euro per 60 minuten (NZA-tarief 2021). Bij dit tarief is niet alleen de zuivere gesprekstijd, maar ook de tijd voor verslaglegging en administratie inbegrepen.

kosten en regels

Afspraak afzeggen?
Wanneer u een afspraak korter dan 24 uur van tevoren afzegt, breng ik de kosten (75 euro) hiervoor in rekening, ongeacht de reden. Deze gecancelde afspraken worden niet door de zorgverzekeraar vergoed.

————————

Contracten met de zorgverzekeraars 2021
In 2021 heb ik een contract met hieronder vermelde zorgverzekeraars; elke verzekeraar heeft één of meer labels.

  • Zilveren Kruis/Achmea
  • VGZ
  • Zorg & Zekerheid
  • ONVZ
  • DSW

• NB —-> GEEN contract met CZ/Nationale Nederlanden/OHRA, de koepel Menzis (Menzis, HEMA, AnderZorg, PMA), Eno, ASR !!

Zie voor het overzicht van alle zorgverzekeraars en hun labels: overzicht van zorgverzekeraars 2021.

Als u twijfelt of de door mijn praktijk geleverde zorg vergoed wordt, neem dan contact op met uw verzekeraar. Ook als u niet twijfelt, is het wijs even te controleren

Als ik geen contract heb met uw verzekeraar wordt de rekening naar u gestuurd en dient u deze aan mij te voldoen. U declareert de nota ZELF bij de verzekeraar. Heeft u een naturapolis (als basispakket) dan vergoedt de verzekeraar slechts een beperkt percentage van de nota. Bij een ZUIVERE restitutiepolis vergoedt de zorgverzekeraar 100% van de DBC-nota. Let bij het afsluiten van een verzekering dus goed op de voorwaarden: bij niet-zuivere restitutiepolissen is de vergoeding voor niet-gecontracteerde zorg geen 100%! Neem bij twijfel contact op met de verzekeraar.

Advies is  om een (zuivere) restitutiepolis af te sluiten als basisverzekering. Dat kan per ieder nieuw verzekeringsjaar. U bent dan nooit alleen afhankelijk van uw zorgverzekeraar en kunt zelf uw arts, zorgverlener of ziekenhuis kiezen.

 

Ik ben bij het declareren gehouden aan de “spelregels” en de maximale tarieven voor de GGZ die jaarlijks worden vastgesteld door de Nederlandse Zorgautoriteit (NZA) http://www.nza.nl

—————-
kosten en regels

Niet tevreden?

Onze beroepsgroep heeft goede regelgeving over privacy en klachtenprocedures. Mocht u vragen hebben daarover, of als u niet tevreden bent over de behandeling, leg het aan mij voor. als we er samen niet uitkomen: kijk voor meer informatie over hoe te handelen op de website van LVVP.
Als u meer wilt weten over de formele gang van zaken en de wederzijdse rechten en plichten die gelden bij psychotherapie: zie LVVPcliëntenfolder2018