werkwijze

logo Y defuitzicht psychotherapie selier werkwijze

Werkwijze in de aanmeldingsfase
Bij aanmelding probeer ik eerst in een telefonisch gesprek een inschatting te maken of ik de aangewezen persoon ben voor het behandelen van de klachten. Als dat het geval lijkt, kunnen we een afspraak maken voor een intakegesprek. Voordat dat gesprek kan plaatsvinden is een verwijsbrief van de huisarts nodig. De huisarts geeft aan of het een verwijzing is voor Basis-GGZ of Specialistische GGZ.  Zie hier voor de voorwaarden waaraan die brief moet voldoen!

Intake
De intakefase bestaat uit 1-3 gesprekken en het invullen van een vragenlijst (de zogenaamde ROM-meting) en is bedoeld om een duidelijk beeld te krijgen van de klachten en het ontstaan ervan. Ook is deze fase bedoeld om elkaar te leren kennen: spreekt mijn manier van werken aan, voel je je op je gemak? Ik onderzoek of en op welke manier ik je het best kan helpen.

Adviesgesprek
Na de intakefase voeren we een adviesgesprek waarin we mijn visie op de klachten en de manier waarop ze zijn ontstaan bespreken. Ook is dit gesprek bedoeld om het eens te worden over de gepaste behandelmethode. Het behandelplan volgt de landelijke richtlijnen, maar wordt altijd op maat gemaakt. Dat wil zeggen: met oog voor persoonlijkheid, omstandigheden en hulpvraag.

Behandeling
De behandeling bestaat uit het voeren van gesprekken. De frequentie van deze gesprekken is meestal eens per week. De duur is een uur. Vaak worden de gesprekken aangevuld met oefeningen, emdr, “huiswerk” of e-mailcontacten. Iedere 3-6 maanden wordt middels dezelfde ROM-vragenlijst die tijdens de intake is gebruikt, de voortgang van de behandeling gevolgd. Indien nodig/gewenst passen we het behandelplan aan.

Afsluiting
Als de vooraf geformuleerde doelen in zicht zijn, bespreken we of en hoe de therapie afgerond kan worden. In de afsluitingsfase werken we toe naar het uiteindelijke streven in elke psychotherapie: het overbodig zijn van therapie (omdat je op eigen kracht verder kunt).