therapievormen

logo Y defIMG_1149

Psychotherapie is een gespecialiseerde behandelmethode voor psychologische klachten en hardnekkige problemen in het dagelijks functioneren en in de omgang met anderen. Het doel van de behandeling is klachten te verminderen en het psychisch functioneren te verbeteren. Opdat je weer op eigen kracht verder kunt. Dat kan op verschillende manieren: er zijn vele therapievormen. Ik hanteer in vele gevallen een op maat gemaakte mix van verschillende psychotherapeutische methodes. Een zogenaamde “integratieve” psychotherapie.

De duur van een psychotherapeutische behandeling kan variëren van een paar weken tot maanden of een paar jaar. De frequentie is meestal eenmaal per week, soms minder vaak. De gesprekken duren een uur. In de Basis-GGZ (waarbij het vaker gaat om minder complexe problematiek) wordt vooral  CGT ingezet. Gesprekken in de Basis-GGZ duren drie kwartier.

Alleen als psychotherapie door een BIG-geregistreerde psychotherapeut (of psychiater/klinisch psycholoog) wordt verricht, voldoet deze aan de kwaliteitseisen die door de overheid zijn vastgesteld.

Therapievormen, een indruk:

  • individuele psychoanalytische psychotherapie. Dit is een gesprekstherapie waarin inzicht verkregen wordt in de betekenis en de ontwikkeling van  klachten en problemen. De therapeutische gesprekken zorgen voor bewustwording, waardoor het mogelijk is dat je problemen anders kunt zien en er anders mee om kunt gaan. Pijnlijke gevoelens worden verwerkt en het wordt mogelijk moeilijke situaties op een andere manier te benaderen. Voor meer informatie: http://www.nvpp.nl
  • Schematherapie: Dit is een vorm van therapie waarbij je steeds terugkerende patronen/valkuilen leert herkennen. In de therapiesessies onderzoeken we hoe die patronen zijn ontstaan en hoe het anders kan,  minder pijnlijk: http://www.schematherapie.nl
  • Cognitieve gedragstherapie (CGT): veel toegepast in de BasisGGZ. Cognitieve therapie gaat vooral uit van de invloed van het denken op het gevoelsleven en het doen. http://www.vgct.nl
  • Steunende structurerende psychotherapie is een gesprekstherapie gericht op de huidige problemen/klachten. Via het bespreken van voorbeelden uit het dagelijks leven, het ordenen ervan en het stilstaan bij de manier waarop ermee wordt omgegaan is een andere kijk op het leven mogelijk, met meer grip. Hierbij kan ook gebruik worden gemaakt van schriftelijke opdrachten en oefeningen.
  • Traumabehandeling, onder andere middels EMDR (www.emdr.nl)
  • Integratieve psychotherapie:  Ik combineer bij de integratieve benadering methoden en technieken die in verschillende therapeutische theorieën ontwikkeld zijn. Dat zijn bijvoorbeeld specifieke interventies uit de psychoanalytische psychotherapie in combinatie met interventies uit andere richtingen en met algemene therapiefactoren. Het is een op maat gemaakte combinatie van behandelmethodes dus, waarbij ook mentaliseren bevorderende therapie (MBT) ingezet wordt: http://www.mbtnederland.nl
  • Sensorimotor Psychotherapy: als nuttige en vaak noodzakelijke toevoeging: http://www.sensorimotorpsychotherapy.nl
  • Medicatie: in beperkte mate mogelijk (bij angst, depressieve klachten)
  • e-health en beeldbellen via beveiligde verbinding (Karify)