welkom

LVVP-visitatielogo

Hartelijk welkom op de site van Psychotherapiepraktijk Selier te Rotterdam.

Op deze site is veel relevante informatie over mijn praktijk voor psychotherapie te vinden: werkwijze, psychotherapie-mogelijkheden in de Basis- en Specialistische Geestelijke Gezondheidszorg (GGZ), kosten en praktische zaken.
Psychotherapiepraktijk Selier is gevestigd in het centrum van Rotterdam, vlakbij de Erasmusbrug, prima bereikbaar per openbaar vervoer: tram en metro. De praktijkruimte is een prettige, lichte plek met uitzicht: het water, de oude boten en kranen van de museumhaven en  de skyline van Rotterdam.

Het is een kleine “vrijgevestigde praktijk” voor psychotherapie. Dat wil  zeggen dat ik mijn werkzaamheden op veel kleinere schaal uitvoer dan het geval is in de grotere GGZ-instellingen.

Visie
Ik vind het belangrijk om snel passende hulp te kunnen bieden. Psychotherapie is maatwerk; zowel qua tijdsinvestering als qua werkwijze. Soms kan het kort, soms moet het langer duren. Doel is het weer op gang brengen van een gestagneerde emotionele ontwikkeling en het creëren van een hoopgevend perspectief. We speuren samen naar mogelijke verklaringen voor de klachten en benutten je/uw sterke kanten. We werken op de manier die het best bij je/u past. Het gaat niet uitsluitend om symptoomverlichting, maar ook om het veranderen van de onderliggende patronen die geleid hebben tot de klachten. De therapeutische werkrelatie -de klik- is daarbij van groot belang.

uitzicht vanuit praktijk
uitzicht

 

 

 

 

 

 

Kwaliteit

De praktijk is aangesloten bij de organisatie voor vrijgevestigde psychotherapie-praktijken in Nederland, de LVVP. Deze organisatie waarborgt de kwaliteit van psychotherapie in de vrijgevestigde praktijken.

De praktijk heeft een door Zorginstituut Nederland (ZiNL) goedgekeurd kwaliteitsstatuut . In ZiNL zijn de volgende organisaties vertegenwoordigd: GGZ Nederland, de Nederlandse Vereniging voor Psychiatrie, de Landelijke Vereniging van Vrijgevestigde Psychologen & Psychotherapeuten, het Nederlands Instituut voor Psychologen, het Landelijk Platform GGz, Platform MEER GGZ, InEen, Verpleegkundigen en Verzorgenden Nederland, P3NL de federatie van psychologen, psychotherapeuten en pedagogen en Zorgverzekeraars Nederland

Sinds 25 mei 2018 geldt de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG).     Hier treft u het Privacystatement van mijn praktijk aan.

De praktijk voldoet aan de wettelijke criteria voor informatiebeveiliging in de zorg
De praktijk voldoet aan de wettelijke criteria voor informatiebeveiliging in de zorg